Grade-7 History အခန်း(၁) ပဒေသရာဇ်မြန်မာနိုင်ငံ ၁.၃ ညောင်ရမ်းခေတ်(တောင်ငူခေတ်-ဒုတိယပိုင်း)ဒက်ချ်တို့နှင့်ဆက်ဆံရေး

0 views

You may also like

Page 1 of 4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

မြန်မာ့တပ်မတော်က စီစဉ်ပြုစုပြီး၊ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနက စိစစ်တည်းဖြတ်ထားပါသည်
+
Scroll to Top