Grade-7 History အခန်း(၂) ဥရောပ၏နယ်ချဲ့စနစ်။ ဒတ်ချ်တို့အရှေ့အိန္ဒိယကျွန်းစုတွင် နယ်ချဲ့ခြင်း-1

0 views

You may also like

Page 1 of 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

မြန်မာ့တပ်မတော်က စီစဉ်ပြုစုပြီး၊ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနက စိစစ်တည်းဖြတ်ထားပါသည်
+
Scroll to Top