Grade-7 History အခန်း(၂) ၂.၂ ဥရောပတိုက်သားတို့၏ ပထမအဆင့် နယ်ချဲ့ခြင်း ၂.၂.၂။ ပေါ်တူဂီတို့အာရှတိုက်တွင်နယ်ချဲ့ခြင်း

0 views

You may also like

Page 1 of 4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

မြန်မာ့တပ်မတော်က စီစဉ်ပြုစုပြီး၊ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနက စိစစ်တည်းဖြတ်ထားပါသည်
+
Scroll to Top