Grade-7 Mathematic-2 8.1 အခန်း(၈) ပမာဏသင်္ချာ(ထုထည်) ၈.၁ ဒုရှည် (Prism) ၈.၁.၁ ဒုရှည်မှန် (Right Prism) နှင့် ဒုရှည်ယိုင် (Oblique Prism)

0 views

You may also like

Page 1 of 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

မြန်မာ့တပ်မတော်က စီစဉ်ပြုစုပြီး၊ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနက စိစစ်တည်းဖြတ်ထားပါသည်
+
Scroll to Top