Grade-7 Myanmar အပိုင်း(၁) ကဗျာ၊ စကားပြေ၊ အသုံးချဘာသာစကား ၁၀ သံပေါက်(ကဗျာ) သုတရတနာဆုံးမစာ

0 views

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

မြန်မာ့တပ်မတော်က စီစဉ်ပြုစုပြီး၊ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနက စိစစ်တည်းဖြတ်ထားပါသည်
+
Scroll to Top