Grade-7 Myanmar အပိုင်း(၁) ကဗျာ၊ စကားပြေ၊ အသုံးချဘာသာစကား ၁၂ လင်္ကာ(ကဗျာ) လူကောင်းလူမွန်

0 views

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

မြန်မာ့တပ်မတော်က စီစဉ်ပြုစုပြီး၊ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနက စိစစ်တည်းဖြတ်ထားပါသည်
+
Scroll to Top