Grade-7 Myanmar အပိုင်း(၂) ၁၉။ အထူးပြုအစု ၁၉၊ ၂။ နာမ်အထူးပြု ၁၉၊ ၂၊ ၅။ မည်သည့်၊ မည်မျှမည်သို့သောဘာ၊ ဘယ်၊ ဘယ်လို၊ ဘယ်လောက် ဟူသော အမေးနာမ်အထူးပြု

0 views

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

မြန်မာ့တပ်မတော်က စီစဉ်ပြုစုပြီး၊ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနက စိစစ်တည်းဖြတ်ထားပါသည်
+
Scroll to Top