Grade-7 Myanmarအပိုင်း(၁) ကဗျာ၊ စကားပြေ၊ အသုံးချဘာသာစကား သမိုင်းဝင်ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်များ(ဆောင်းပါး၊ သုတစကားပြေ)

2 views

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

မြန်မာ့တပ်မတော်က စီစဉ်ပြုစုပြီး၊ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနက စိစစ်တည်းဖြတ်ထားပါသည်
+
Scroll to Top