Grade-7 Science အခန်း(၅)၅.၂။ ဒြပ်ပေါင်းများ၊ ဒြပ်စင်၊ ဒြပ်နှောနှင့် ဒြပ်ပေါင်းတို့ကို နှိုင်းယှဉ်ခြင်း

0 views

You may also like

Page 1 of 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

မြန်မာ့တပ်မတော်က စီစဉ်ပြုစုပြီး၊ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနက စိစစ်တည်းဖြတ်ထားပါသည်
+
Scroll to Top